Chanukah "חנוכה" Menorah

Chanukah "חנוכה" Menorah

$75.00Price

Enamel Chanukah "חנוכה" Menorah 18cm. high.