Chanukah"green leave's" Menorah

Chanukah"green leave's" Menorah

$75.00Price

Enamel Chanukah "green leaves" Menorah 19cm. high.