Chanukah "Harp Choshen" Menorah

Chanukah "Harp Choshen" Menorah

$110.00Price

Enamel Chanukah "Harp Choshen" Menorah 18cm. high.