Chanukah "Pomegranate" Menorah

Chanukah "Pomegranate" Menorah

$85.00Price

Enamel Chanukah "Pomegranate" Menorah 16cm. high.