Star of David Chanukah Menorah (large)

Star of David Chanukah Menorah (large)

$58.00Price

 Large Star of David eight candle Chanukah Menorah made from copper, 25.5 cm. high,